فرهنگ پرکاری مخرب یک الگوی رفتاری است که در سازمان‌ها رواج دارد و به طور عمده توسط افرادی که تمایل به  پیشرفت و موفقیت شخصی دارند استفاده می شود. این الگوی رفتاری می‌تواند عواقب منفی برای سازمان، همکاران و حتی برای فرد خود داشته باشد.

فرهنگ پرکاری مخرب معمولاً همراه با رفتارهای مخرب مانند رقابت غیرسالم، فشار روانی، منع ارتباطات سازمانی، ثبات کاری نامناسب و ایجاد فشار زیاد برای دستیابی به اهداف شخصی است. این نوع فرهنگ شبیه به یک چرخه توام با بازخورد منفی است که به تشدید رفتار پرکاری مخرب و ایجاد بیشترین ضرر برای سازمان و محیط کار منجر می‌شود.

روش‌های شناسایی فرهنگ پرکاری مخرب شامل موارد زیر می‌باشند:

 1. مشاهده رفتارها: مشاهده و ثبت رفتارهای پرکاری مخرب توسط سرپرستان و مدیران محیط کار می‌تواند راهی برای شناسایی این نوع رفتارها باشد.

 2. مصاحبه با کارمندان: برگزاری مصاحبه‌های غیررسمی با کارمندان به عنوان یک روش دیگر برای شناسایی فرهنگ پرکاری مخرب استفاده می‌شود. این مصاحبه‌ها می‌توانند شامل پرسش‌های مرتبط با محیط کار، رفتارها و شناخت افراد باشند.

 3. فرهنگ سازمانی: بررسی فرهنگ سازمانی و ارزش‌ها می‌تواند به شناسایی فرهنگ پرکاری مخرب کمک کند.

 4. نظم‌ها و سیاست‌ها: بررسی سیاست‌ها و نظم‌های موجود در سازمان کمک می‌کند تا رفتارهای پرکاری مخرب شناسایی و جلوگیری شود.

راهکارهای رفع فرهنگ پرکاری مخرب عبارتند از:

 1. تعیین و ارتقا فرهنگ سازمانی: ایجاد یک فرهنگ سازمانی که از تعامل، اعتماد و همکاری پرسنل پشتیبانی می‌کند می‌تواند به پیشرفت سازمان و رفاه مشترک اهداف کمک کند.

 2. ارتقا روابط بین فردی: تقویت روابط بین همکاران و کاهش رقابت غیرسالم در سازمان می‌تواند به ایجاد یک محیط کار مثبت و حمایت‌کننده کمک کند.

 3. تقویت مهارت‌ها: آموزش و توسعه مهارت‌های مورد نیاز برای بهبود روابط کاری و حل مسائل کاری می‌تواند به پیشرفت همکاران کمک نماید و از محیط پرکاری مخرب جلوگیری کند.

 4. آگاهی از حقوق مشترک: آگاهی از حقوق و منافع مشترک کارمندان و سازمان می‌تواند به حمایت از سازمان و کارمندان و یک رابطه سالم دو طرفه منجر شود.

به طور خلاصه، شناسایی و رفع فرهنگ پرکاری مخرب می‌تواند با توجه به دانش و آگاهی در مورد رفتارها، فرهنگ سازمانی و نظم‌های موجود در سازمان انجام شود. از طریق تعیین و ارتقا فرهنگ سازمانی، تقویت روابط بین فردی و تقویت مهارت‌های کارکنان می‌توان به جلوگیری از انتشار و رفع فرهنگ پرکاری مخرب کمک کرد.

شما میتوانید برای مطالعه مقاله درباره فرسودگی شغلی یا کارزدگی این جا کلیک کنید.

دیدگاه‌های شما:

 1. دیدگاهی وجود ندارد.
  اولین نفری باشید که دیدگاه خود را بیان می کند.

Captcha