شرکت ساعد

آدرس دفتر مرکزی:
استان مرکزی ، شهرستان اراک ، بخش مرکزی ، شهر اراک، محله خیابان ملک ، خیابان شهیدرجایی ، خیابان شهید قدوسی ، پلاک 5055 ، ساختمان پارک علم وفناوری استان مرکزی ، ساختمان شماره 2 ، طبقه اول ، واحد 206


شماره های تماس:
91011014 (086)
34064052 (086)


پست الکترونیکی:

فرم تماس


Captcha