ارزیابی وضعیت موجود و سنجش دوره ای و منظم اثربخشی و کارایی سیستم ها و نیز شناسایی نقاط قوت و ضعف در حوزه ایمنی، از مسائل مهم سازمانها است. بر این اساس روشها و ابزارهای مختلف و متنوعی به منظور کمی سازی و دست یابی به این اهداف طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است.

یکی از روشهای شناخته شده در ارزیابی و ممیزی ایمنی (Safety Audit)، روش درجه بندی عملکرد است که بر مبنای درجه بندی مجموعه ای از چک لیستها به محاسبه ضریب ایمنی پرداخته و به تبیین نقاط قوت و ضعف سازمان در حوزه ایمنی می‌پردازد.

از دیدگاه محاسبه ضریب ایمنی مبتنی بر روش درجه بندی عملکرد نیز روشها و ابزارهای مختلفی وجود دارد که معمول ترین و پرکاربردترین روش، محاسبه به روش ارائه شده توسط هیأت ایمنی و بهداشت صنایع شیمیایی می‌باشد. در این روش، فعالیتهای سازمان در پنج بخش سازمان مدیریت، مخاطرات صنعتی، حریق و بهداشت صنعتی، آموزش و انگیزش و تحقیق حوادث و تجزیه و تحلیل علل آنها مورد ارزیابی و ممیزی قرار می‌گیرد. لذا امکان محاسبه نمره ایمنی سازمان میسر بوده و مطابق با نتایج بدست آمده از آن، قابلیت شناسایی نقاط قوت و ضعف و برنامه ریزی جهت افزایش این نمره در دوره های آتی، برای سازمان مهیا می‌گردد.

با توجه به علمی بودن روش درجه بندی عملکرد و محاسبه ضریب ایمنی و نیز اقبال سازمانها در جهت بهره مندی از این روشها، مکانیزه نمودن و یکپارچه سازی اطلاعات حیطه ایمنی با استفاده از یک سیستم نرم افزاری ضروری به نظر می‌رسد. سیستم "مدیریت و محاسبه ضریب ممیزی ایمنی"، بر پایه روش درجه بندی عملکرد طراحی و مورد بهره برداری قرار گرفته است.


قابلیتهای اختصاصی سیستم


2-1-معرفی بخشهای ممیزی ایمنی و تعریف زیربخشهای مختلف آنها

مطابق با روش ارائه شده توسط هیئت ایمنی و بهداشت صنایع شیمیایی، پنج بخش یا حیطه "سازمان مدیریت"، "مخاطرات صنعتی"، "حریق و بهداشت صنعتی"، "آموزش و انگیزش" و "تحقیق حوادث و تجزیه و تحلیل علل آن" جهت ارزیابی و ممیزی فعالیتهای سازمان مدنظر بوده که هر یک از حیطه های فوق، دارای زیربخشهای مختلف می‌باشد. در این سیستم نرم-افزاری، امکان افزایش حیطه های دیگر و نیز تغییر در زیربخشها و افزایش و یا کاهش آنها وجود دارد. بر این اساس پویایی کامل در زمینه تعریف حیطه ها و زیربخش ها در نظر گرفته شده است.2-2- تعریف چک لیستهای اختصاصی برای هر زیربخش

هر زیربخش که در قسمت 2-1 توضیح داده شد دارای یک یا چند چک لیست می‌باشد. هر چک لیست شامل چندین سئوال چهار گزینه ای (عالی، خوب، متوسط، ضعیف) است. در این سیستم قابلیت افزایش یا کاهش چک لیست ها، سئوالات و نیز گزینه های آنها وجود دارد. بنابراین می توان در دوره های مختلف سئوالات بیشتر و تخصصی تری طراحی و متناسب با آن گزینه ها را نیز تعریف نمود.
2-3-طراحی انواع گزینه ها متناسب با نوع سئوالات

با توجه به پویایی سیستم در این زمینه، امکان تعریف انواع گزینه ها با توجه به نوع سئوال وجود دارد. بطورکلی ممکن است در یک چک لیست چند نوع سئوال مختلف وجود داشته باشد که گزینه های آنها با هم متفاوت می‌باشد. به عنوان مثال در پاسخ به سئوال "آیین نامه مکتوبی که در آن وظایف و قوانین ایمنی ذکر شده باشد وجود دارد" گزینه های "کاملاً موافقم، ...، کاملاً مخالفم" مناسب بوده و در پاسخ به سئوال "میزان اجرای برنامه های ایمنی در شرکت چگونه است" گزینه های "بسیار زیاد، ...، بسیار کم" مناسب می‌باشد. همچنین ممکن است برخی سئوالات دو جوابی باشند "بله، خیر". در این سیستم، تنوع گزینه ها و تعداد آنها محدودیتی ایجاد نمی‌کند.

نرم افزار مدیریت و ممیزی ایمنی (تحت وب)


2-4- تعیین ضریب اهمیت حیطه ها و زیرمجموعه های آنها

در این سیستم امکان وزن دهی به حیطه ها، زیربخش ها و چک لیستها از دیدگاه سازمانی وجود دارد به عنوان مثال ممکن است در یک سازمان، "مخاطرات صنعتی" دارای اهمیت بیشتری نسبت به "آموزش و انگیزش" باشد. در صورت عدم تعیین این ضریب، سیستم بصورت خودکار برای همه آنها ضریب یک را در نظر می‌گیرد.2-5-محاسبه ضریب ایمنی سازمان و هر یک از حیطه ها

برای هر یک از گزینه های تعریف شده در سیستم امکان تعریف ارزش وجود دارد. به عنوان مثال "کاملاً موافقم =5، موافقم =4، نه موافق و نه مخالف =3، مخالفم =2، کاملاً مخالفم =1" و امکان تغییر این ارزشها نیز وجود دارد. بر این اساس تجمیع ارزش سئوالات، ارزش چک لیست را مشخص نموده و تجمیع ارزش چک لیست ها، ارزش زیربخش ها و به همین ترتیب امکان تعیین نمره ایمنی سازمان را میسر می‌نماید.

نرم افزار مدیریت و ممیزی ایمنی (تحت وب)


2-6-ارائه گزارشهای متنوع جهت تجزیه و تحلیل نتایج

با توجه به تعدد زیربخش ها، چک لیست ها و سئوالات، گزارشهای متنوعی از اینکه هر حیطه شامل چه زیربخش ها و چه چک لیست هایی است ارائه شده و تعداد سئوالات هر چک لیست مشخص می‌گردد. پس از پاسخ دهی به سئوالات نیز مشخص می‌گردد که چه چک لیست هایی پاسخ داده شده و چند سئوال بدون پاسخ می‌باشد. همچنین امکان مقایسه نمرات در هر یک از قسمتهای فوق و در دوره های مختلف وجود دارد. از آنجایی که نیاز سازمانها به گزارشها متفاوت می‌باشد، امکان طراحی گزارشهای بیشتر و متنوع تر برای سازمانهای مختلف وجود دارد.

نرم افزار مدیریت و ممیزی ایمنی (تحت وب)

قابلیت های عمومی

3-1-بکارگیری در حوزه های مختلف سازمان

با توجه به پویایی این سیستم، علاوه بر حوزه ایمنی، امکان استفاده از آن در زمینه های دیگر وجود دارد. بر این اساس سازمان می‌تواند با ایجاد یکپارچه سازی در اطلاعات خود به ارزیابی حوزه های دیگر اقدام نماید.

3-2-امکان استفاده در شبکه جهانی وب

از آنجایی که بستر این نرم افزار مبتنی بر وب طراحی شده است علاوه بر استفاده از طریق شبکه محلی سازمان (اینترانت)، قابلیت استفاده در اینترنت نیز برای کاربران آن وجود خواهد داشت.

3-3-تعریف کاربران مختلف جهت تکمیل چک لیست ها

هر چند که کاربران این سیستم در بیشتر سازمان ها محدود است، در این سیستم می‌توان کاربرانی با دسترسی های مختلف تعریف نمود و چگونگی تکمیل چک لیست ها را تحت کنترل قرار داد.

3-4-سهولت استفاده و کاربرپسند بودن سیستم

این سیستم علاوه بر توانمندیهای تخصصی فوق و رعایت اصول مهندسی نرم افزار، دارای کاربری بسیار ساده بوده و اصل کاربرپسند بودن را به همراه دارد.مشخصات فنی نرم افزار
 • پایگاه داده Microsoft SQL Server
 • محیط توسعه Microsoft Visual Studio .Net 2008
 • قابلیت اجرا بر روی شبکه اینترنت و اینترانت
 • معماری سیستم در محیط سه لایه تحت وب
 • کامپیوتر سرور برای نصب نرم افزار با حداقل 512 مگابایت حافظه RAM و سیستم عامل MS Windows Server2003، Internet information Services(IIS) نسخه 5 به بالا به همراه Microsoft.Net Framework
 • کامپیوتر کاربران دارای مرورگر وب
خدمات پشتیبانی
 • نصب و راه اندازی سیستم بر اساس نیاز مشتری
 • تنظیم پارامترهای اولیه سیستم برای تطبیق با سازمان و آیین نامه
 • آموزش کاربران، مدیران سیستم و دبیران و کارشناسان ایمنی و ارائه دفترچه راهنمای فارسی
 • ارائه مشاوره برای بهره برداری بهینه از سیستم در سازمان
 • یک سال پشتیبانی سیستم و ارائه نسخه های جدید به صورت رایگانبهترین تبلیغ برای ما مشتریان موجود ما هستند، به امید اینکه مشتری دائمی ما باشید