نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان ساعد (CRM)

اگر به مشتری به عنوان دارایی سازمانی و منشأ تحولات در یک بنگاه اقتصادی نگریسته شود داشتن نرم افزاری که بتواند سوابق تعاملات و ارتباطات با وی را نگهداری نموده و جهت خلق ارزش برای مشتری مورد استفاده قرار گیرد ضروری به نظر می‌رسد. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان ساعد امکانی برای سازمان فراهم می‌آورد که مشتریان بالقوه و بالفعل خود را معرفی نماید و اطلاعات مختلفی از این مشتریان را نگهداری کند. به عنوان مثال این امکان وجود دارد که طرفین تماس یک مشتری اعم از مدیرعامل، مدیر تدارکات و ... ثبت شده و سوابق تمامی ارتباطات با این افراد نگهداری شود. همچنین امکان ثبت خواسته های مشتریان وجود دارد به گونه ای که می‌توان ضمن اولویت بندی خواسته ها، امکانی برای انجام خواسته ها در کوتاهترین زمان ممکن به وجود آورد. این نرم افزار دارای گزارشهای مفیدی بوده و قابلیت سفارشی نمودن متناسب با هر کسب و کار را دارا است.

بهترین تبلیغ برای ما مشتریان موجود ما هستند، به امید اینکه مشتری دائمی ما باشید

«برای سفارش نرم افزار می‌توانید با تلفن 91011014 - 086 تماس حاصل فرمایید»