حسابداری مالی و حسابداری مدیریت دو حوزه‌ی مهم  حسابداری هستند که هر کدام مدیران و تصمیم‌گیران را در اداره و نظارت بر کسب و کار‌ها کمک می‌کنند. هر دو عرصه حسابداری مالی و مدیریتی دارای وظایف و ابزارهای خاص خود هستند. در اینجا به برخی از تفاوت‌ها و تشابه‌های این دو حوزه از حسابداری اشاره خواهیم کرد.

در حسابداری مدیریتی جزئیات برای تدوین استراتژی و ... در نظر گرفته می شود اما در حسابداری مالی کلیات مدنظر است در ادامه به بررسی بیشتر تفاوت ها و شباهت های این دو شاخه از حسابداری می پردازیم.

تفاوت‌های حسابداری مالی و حسابداری مدیریت:

هدف:

 1. حسابداری مالی: هدف اصلی حسابداری مالی، ارائه اطلاعات مالی به استفاده‌کنندگان خارجی مانند سرمایه‌گذاران، بانک‌ها، مدیران ارشد و سایر افرادی که در تصمیم‌گیری های اقتصادی نقش دارند، است.
 2. حسابداری مدیریت: حسابداری مدیریت به عنوان یک ابزار مدیریتی برای ارتقا و بهبود عملکرد کسب و کار و افزایش سودآوری و کارایی کسب و کار واحدها استفاده می‌شود.
محدوده زمانی:
 1. حسابداری مالی: حسابداری مالی معمولاً به اطلاعات مالی کسب و کار برای دوره مالی تعیین شده مربوط میشود. این اطلاعات  به گزارش‌های مالی سالیانه و فصلی مربوط می شود.
 2. حسابداری مدیریت: حسابداری مدیریتی به صورت مداوم و بر اساس نیازهای مدیران و تصمیم گیران مدیریتی برای ارائه اطلاعات مالی و غیرمالی مورد استفاده قرار میگیرد.
محتوا:
 1. حسابداری مالی: حسابداری مالی به ارائه اطلاعات مالی مانند سود و زیان، جریان نقدی، ارزش وضعی و سرمایه در دارایی‌ها معطوف است.
 2. حسابداری مدیریت: حسابداری مدیریت بخش دیگری را نیز شامل می‌شود و اطلاعات کیفی مانند ارزش مشتریان، تحلیل هزینه، تحلیل بازار و پایش عملکرد به منظور ارتقای عملکرد مدیران و افزایش سودآوری به ارمغان می‌آورد.

تشابه‌های حسابداری مالی و حسابداری مدیریت:

 1. وابستگی به یکدیگر: حسابداری مالی و حسابداری مدیریت دو حوزه متقابل هستند و تاثیری مستقیم بر یکدیگر دارند.
 1. همکاری: در جهت تحقق اهداف مالی و غیرمالی و تدوین استراتژی ها مختلف، حسابداری مالی و حسابداری مدیریت با یکدیگر همکاری می‌کنند.
 1. اهمیت برای کسب و کار: هر دو حوزه حسابداری مالی و حسابداری مدیریت برای اداره بهتر کسب و کار و تصمیم‌گیری های موفقیت‌آمیز اهمیت زیادی دارند.

در نهایت، حسابداری مالی و حسابداری مدیریت دو حوزه مهم در حوزه حسابداری هستند که هر کدام وظایف و اهداف خاص خود را دارند. هر کدام از این حسابداری ها برای مدیریت و اداره کسب و کار مهم هستند و به صورت جداگانه باید مورد بررسی و استفاده قرار گیرند

دیدگاه‌های شما:

 1. دیدگاهی وجود ندارد.
  اولین نفری باشید که دیدگاه خود را بیان می کند.

Captcha