رهبر شخصی است که مسئولیت را بر عهده می گیرد و دیگران را در جهت دستیابی به یک هدف مشترک راهنمایی می کند. رهبران دارای سطوح بالایی از نفوذ، مهارت های ارتباطی و توانایی تصمیم گیری هستند.

انواع مختلفی از سبک های رهبری وجود دارد که رهبران ممکن است اتخاذ کنند؛ در این پست به معرفی آنها میپردازیم.

1. رهبری خودکامه: در این نوع رهبری، رهبر تمام تصمیمات را می گیرد و کنترل کامل بر تیم یا سازمان دارد. آنها دستورالعمل های خاصی را ارائه میدهند و از نزدیک بر کار زیردستان خود نظارت می کنند.
 
2. رهبری تحول آفرین: رهبران تحول آفرین، الهام بخش هستند و به اعضای تیم خود برای دستیابی به پتانسیل کاملشان انگیزه میدهند؛ آنها بر رشد فردی تمرکز می کنند، خلاقیت را تشویق می کنند و روابط قوی ایجاد می کنند.
 
3. رهبری تعاملی: بر اساس عملکرد برای اعضای تیم خود پاداش و تنبیه در نظر میگیرند. در این نوع رهبری سیستمی وجود دارد که کارکنان برای رسیدن به اهداف انگیزه دریافت می کنند و با عواقب عدم تحقق آنها مواجه می شوند.
 
4. رهبری خدمتگزار: رهبران خدمتگزار به نیازهای اعضای تیم خود بیش از نیازهای خود اولویت می دهند. آنها بر حمایت و توسعه کارکنان خود و ایجاد یک محیط کاری مثبت تمرکز می کنند.
 
5. رهبری کاریزماتیک: رهبران کاریزماتیک دارای جذابیت و شخصیت قانع کننده ای هستند که الهام بخش و برانگیزاننده ی پیروان آنها است. آنها اعتماد به نفس، بینش و مهارت های ارتباطی قوی از خود نشان می دهند.
 
6. رهبری آزاد (عدم مداخله): به اعضای تیم خود استقلال و قدرت تصمیم گیری بالایی می دهند. آنها حداقل راهنمایی را ارائه می دهند و فقط در صورت لزوم مداخله می کنند.
 
7. رهبری دموکراتیک: رهبران دموکراتیک اعضای تیم خود را در فرآیند تصمیم گیری مشارکت می دهند و برای نظرات آنها ارزش قائل هستند. آنها همکاری، ارتباطات باز و تصمیم گیری مشارکتی را تشویق می کنند.
 
8. رهبری بوروکراتیک: رهبران بوروکراتیک به شدت به قوانین، رویه ها و سیاست ها پایبند هستند. آنها اطمینان حاصل می کنند که وظایف طبق پروتکل های تعیین شده انجام می شود و یک محیط کاری ساختاریافته و سازمان یافته را حفظ می کنند.
 
9. رهبری مربیگری: این رهبران بر توسعه مهارت ها و توانایی های اعضای تیم خود تمرکز می کنند. آنها راهنمایی، بازخورد و پشتیبانی را برای کمک به افراد جهت دستیابی به پتانسیل کامل خود ارائه می کنند.
 
10. رهبری تطبیقی یا سازگار: رهبران سازگار انعطاف پذیر هستند و می توانند سبک رهبری خود را بر اساس موقعیت یا تیم تنظیم کنند. آنها مایل به تغییر و تطبیق رویکرد خود برای مقابله موثر با چالش ها هستند.

دیدگاه‌های شما:

  1. دیدگاهی وجود ندارد.
    اولین نفری باشید که دیدگاه خود را بیان می کند.

Captcha