در سایت آقای اسکات هنسلمن لیستی از سؤالاتی که  در مصاحبه‌های استخدامی پرسیده می‌شود نوشته شده است.
مفاهیم موجود در سؤالات بیشتر در ارتباط با ASP.NET MVC است.  سؤالات تخصصی که در این لیست وجود دارد تا حدودی دشوار هستند. البته این سؤالات برای استخدام برنامه نویس‌ارشد پرسیده می‌شود. مطمئناً س‍ؤالاتی که در این مصاحبه‌ها انجام  می‌شود  با توجه به شغل مورد نظر، متفاوت است.

در این لیست چند سؤال جالب مشاهده کردم :

۱- آیا هنوز کد می‌نویسید؟ آیا به آن علاقمندید؟!

۲- فرض کنید پروژه‌ای مبتنی بر یک فناوری جدید به شما  داده شده است. چگونه آن‌را آغاز خواهید کرد؟

۳-سه  خصوصیت اصلی طراحی شیءگرا را نام برده و توضیح دهید.

۴-فرض کنید یک پروژه‌ی قدیمی را که  مشکلات زیادی دارد، به شما  داده‌اند. چه اقداماتی را برای بهبود این وضعیت درنظر گرفته و چگونه برنامه را به سمت یک پروژه‌ی پایدار پیش خواهید برد؟

پی نوشت: از آنجاییکه شرکت‌های کوچک و متوسط هنگامی تقاضای نیروی جدید می‌دهند، که در شرایط اضطراری هستند و شدیداً به جذب نیرو نیاز دارند. بنابراین مجبور به استخدام افرادی می‌شوند که بسیاری از شرایط دلخواهشان را ندارند. به  عنوان مثال جواب سؤال اول در این لیست می‌تواند تا حدودی تعیین کننده مدت ارتباط فرد با سازمان باشد.

اگر مایلید لیست تمامی سؤالات را بدانید به اینجا مراجعه کنید.