یکی از منابع مورد وثوق، کتابی است که توسط انجمن مدیریت پروژه امریکا (PMI) در سال ۱۹۸۷ منتشر شده و به PMBOK معروف است. با توجه به اینکه این مجموعه به صورت مداوم روزآمد می‌شود لذا می‌تواند به عنوان یک الگوی مناسب برای پرداختن به بعد علمی مدیریت پروژه مدنظر قرار گیرد.

در ابتدا لازم می‌دانیم تعریف مختصری از مدیریت پروژه ارائه دهیم. مدیریت پروژه، به معنای بکارگیری دانش، مهارتها، ابزارها و تکنیکها در اداره فعالیتهای پروژه، به منظور رفع نیازها و انتظارات متولیان پروژه می‌باشد.

هر پروژه ای ۹ محدوده اصلی دارد و هر محدوده شامل فرآیندهایی می‌باشد:

 1. مدیریت یکپارچگی پروژه
 2. مدیریت محدوده پروژه
 3. مدیریت زمان پروژه
 4. مدیریت هزینه پروژه
 5. مدیریت کیفیت پروژه
 6. مدیریت منابع انسانی
 7. مدیریت ارتباطات پروژه
 8. مدیریت ریسک پروژه
 9. مدیریت کالا، مواد و خدمات در پروژه

در نوشته های آینده هر یک از این محورها را تشریح کرده و مبتنی بر صنعت آسانسور مثالهایی را ارائه خواهیم داد.

ادامه دارد …

دیدگاه‌های شما:

 1. دیدگاهی وجود ندارد.
  اولین نفری باشید که دیدگاه خود را بیان می کند.

Captcha